top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraSdružení

SPORTOVNÍ KROUŽKY TARGET SPRINTU NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Školní závody jsme byli nuceni přerušit, školní kroužky ale běží i letos.

V letošním školním roce bohužel finanční možnosti Sdružení sportovních svazů České republiky (organizátora seriálu Czech Target Sprint Open) nedovolily spustit seriál školních závodů v Target Sprintu. Národní sportovní agentura neposkytla našemu Sdružení finanční prostředky na sportovní projekty, které Sdružení realizuje nebo na kterých se podílí. Ve spolupráci s našimi partnerskými školami se nám ale podařilo udržet sportovní kroužky Target Sprintu.


V úterý 27. září odstartoval kroužek na ZŠ Weberova v Praze 5 v Košířích. A hned při prvním letošním setkání na děti přihlášené do školního kroužku čekalo překvapení. V letošním školním roce se budou děti setkávat s panem Břetislavem Putnou, trenérem sportovní střelby. Část našich tréninků tak letos s dětmi věnujeme profesionálnímu tréninku střelby.


Během první seznamovací hodiny se trenéři zaměřili mimo jiné i na bezpečné zacházení s puškami. I když kvůli bezpečnosti při Target Sprintu využíváme laserové pušky, bezpečné zacházení s nimi patří k základním dovednostem sportovců, kteří se věnují střeleckým disciplínám, mezi ty se řadí také Target Sprint. Zatímco pro některé přítomné děti se jednalo o „opáčko“ z předešlých let, kdy se kroužek konal, pro ty, kteří se letos do kroužku přihlásili poprvé, se jednalo o nové, ale praktické informace.


Kroužek Target Sprintu, tentokráte pod vedením trenérů Klubu biatlonu Beroun Pavla Herolda a Zdeňka Tlacha, probíhá od letošního září také již poněkolikáté na 2. ZŠ Preislerova v Berouně. Za tímto kroužkem se ohlédneme v některém dalším článku na našem webu.


Děti z obou škol měly v minulém školním roce možnost vyzkoušet si Target Sprint v ostrém závodě se svými spolužáky. A my doufáme, že tuto možnost budou mít i v tom letošním…


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page